بررسی ترک در شیشه جلو خودرو

شاید شما نیز در صبح یک روز کاری پس از مراجعه به خودرو شاهد ترک‌های ناگهانی در شیشه جلو خود مشابه اشکال ذیل بوده‌ا‌ید؛ در واقع دلیل اصلی مراجعه بسیاری از مشتریان به خدمات پس از فروش یا مراکز تعویض شیشه, مشاهده ترک یا شکست ناگهانی بوده است. از آنجایی که در بسیاری از موارد, دلایل بروز شکست ناشناخته است، قصد داریم پارامترهای موثر در وقوع ترک و شکست‌های ناگهانی در شیشه جلو خودرو و در نتیجه مراقب بهتر و افزایش طول عمر شیشه خودرو را مورد بررسی قرار دهیم:  

 

عطف به بررسی انجام شده شرکت نیسان آمریکای شمالی(NNA) در سال ۲۰۰۹، احتمال بروز ترک در شیشه جلو بدلیل تنش‌های پسماند و نقایص فرآیند تولید، از زمان تحویل خودرو به مشتری تا حداکثر۸۰۰۰ کیلومتر استفاده ابتدایی وجود دارد به عبارت دیگر چنانچه شیشه مورد استفاده در خودروساز دارای هر مشکلی باشد تا قبل از ۸۰۰۰ کیلومتر یا ۶-۴ ماه ابتدایی خود را نشان خواهد داد که شکست های در این محدوده زمانی، می تواند مورد پذیرش یا عدم پذیرش خدمات گارانتی باشد.

بطور کلی می توان شکست های شیشه جلو را به سه دسته اصلی تقسیم نمود:

۱-  شکست بواسطه ضربه و برخورد

۲-  شکست بواسطه ترکهای ریز در سطح شیشه

۳-  شکست بواسطه تنش های حرارتی

شیشه اتومبیل نعمتی

رفتن به نوارابزار