آینه خودرو

آینه‌ها بر پایهٔ ساختار به گونه‌های زیر بخش می‌شوند:

آینه‌ها بر پایهٔ جنس به گونه‌های زیر بخش می‌شوند:

 

 

انواع آینه ها:

بر حسب نوع کاربرد و چگونگی شکل گیری تصویر و مشخصات آن به دو دسته عمده تقسیم شده اند:
آینه های تخت :
آینه های اند که در منازل وجود دارد و از جسم نورانی تصویری مستقیم و مجازی و برگردان تشکیل میدهند طوری که سمت راست جسم برای تصویر سمت چپ به حساب می آید و بر عکس که در اکثر سیستم های نوری ساده کاربرد فراوان دارند .

آینه های کروی:
این آینه ها به دو دسته عمده آینه های محدب و آینه های مقعر تقسیم میشوند;این آینه ها از لحاظ همگرایی و واگرایی پرتوهای نوری وشکل گیری تصویر و بزرگنمایی و وارونگی وسایر مشخصات تصویر کاربردهای ویژه ای در سیستم های نوری دارند .

آینه شلجمی :
در چراغ های اتومبیل ها و برخی سیستم های موازی ساز نورها به کار می روند که شکلی شبیه اینه های کروی اما متفاوت از آنها دارند.
آینه های توان بالا :
نوعی آینه های چند لایه ای هستند که در سیستم های بازتاب کامل نور ونیز در سیستم های لیزری و برخی طیف سنج ها و محاسبات دقیق و حساس نوری کاربرد دارند .

تقسیمات آینه ها:

آینه ها را بر حسب جنس مواد سازنده و نحوه کارشان به چند دسته عمده بصورت زیر نیز تقسیم بندی می کنند که اسامی آنها گویای چگونگی ساخت آنها نیز می باشد.

آینه های شیشه ای- آینه های فلزی – آینه های دی الکتریک – آینه های مایع
آینه های شیشه ای:
این آینه ها از جنس شیشه بوده که پشت آن به توسط مواد باز تابنده اندود شده است و به لحاظ هزینه پایین و مکانیزم ساده کاربرد وسیعی دارند، معمولا سطوح این آینه ها به توسط جیوه (Hg) و نقره(Ag) و آلومینیوم (Al) اندود می شود.البته یک لایه رنگ هم روی فلز زده می شود که از آن محافظت نماید.

آینه های فلزی:
یک نوع آینه ها ی فلزی همان آینه ای شیشه ای اندود فلزی شده هستند، نوع دوم که بیشتر مد نظر ماست جهت جلوگیری از شبح نوری که از تداخل دو بازتاب لایه خارجی و داخلی آینه ایجاد می شود، و وضوح تصویر را پایین می آورد. آینه های تک لایه ای فلزی هستند، که فلزات با سطوح صیقل یافته ساخته می شود که مشهورترینشان آینه آلومینیومی یا آینه استیل و…. که توان باز تابی خوبی دارند و در دستگاه های اپتیکی هم جواب خوبی می دهند.

آینه های مایع:
یک آینه دیگر با سمت گیری بسیار ویژه، آینه ای است که از سطح یک مایع تشکیل می یابد. برای مثال، از یک تشت پر از جیوه و یک باریکه لیزر برای تعیین امتداددقائم یک محل استفاده می شود و به منزله یک شاقول اپتیکی دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. برای همین مقصود، می توان حتی از مایعاتی که قدرت بازتابی کمتری دارند ولی سمی نیستند، استفاده کرد.

شیشه اتومبیل نعمتی

رفتن به نوارابزار